HỖ TRỢ

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN / SHIPPING POLICY

I. Cách Thức Xử Lý Đơn Hàng / Orders Processing

Daonhat.vn HỖ TRỢ GIAO HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC CHO TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG.

Daonhat.vn supports nationwide delivery for all orders.

Thông tin được điền đầy đủ

Khách hàng đặt hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực

Customers order, provide complete information, authentication

Nhân viên tư vấn tiến hành xác thực đơn hàng

Daonhat.vn xác nhận thông tin đơn hàng (liên lạc qua điện thoại)

Daonhat.vn confirms order information (contact by phone)

Giao hàng, vận chuyển đến địa chỉ của khách hàng

Daonhat.vn chuyển hàng

Daonhat.vn Shipping

Hàng hóa được giao tận tay khách hàng

Khách hàng nhận hàng/ thanh toán (đối với đơn hàng COD)

Customer receiving/ paying (for COD orders)

II. Thời Gian Và Cước Phí Giao Hàng / Shipping Times And Costs

 

III. Các Điều Kiện Khác / Other Conditions

  • Daonhat.vn sẽ không giao hàng tận nơi trong các điều kiện thiên tai, lũ lụt hoặc cảm thấy việc giao hàng có thể gây nguy hiểm cho nhân viên giao hàng.
  • Khách hàng vui lòng kiểm tra hàng hóa trước khi nhận hàng, Daonhat.vn sẽ không chấp nhận đổi hoặc trả lại hàng hóa nếu sản phẩm không có bất kỳ lỗi từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
  • Daonhat.vn won’t deliver goods when a natural event such as flood, earthquake or the emergency siatuation could endanger the delivery staff.
  • Remember to check the goods before receiving, Daonhat.vn will not accept any returned if the product does not contain any defects from the manufacturer or distributor.

IV. Trách Nhiệm Của Dịch Vụ Giao Hàng Daonhat.vn

  • Kiểm tra nội dung của bưu gửi là gói kiện hàng hóa trước khi chấp nhận.
  • Có quyền từ chối phục vụ nếu phát hiện bưu gửi vi phạm pháp luật;
  • Bảo đảm an toàn cho bưu gửi kể từ khi nhận gửi đến khi phát cho người có quyền nhận:
  • Giải quyết khiếu nại và bồi thường theo quy định.